Povečanje zmogljivosti podjetja

19. marca, 2024

Naše podjetje je na Javnem razpisu za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo pridobilo sofinanciranje projekta »Povečanje zmogljivosti podjetja F MODERN, Tadej Faršang s.p.«.

Upravičeni stroški projekta znašajo 811.000,00 EUR. Projekt bo sofinanciran v znesku 405.500,00 EUR iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Datum pričetka projekta je maj 2022, datum zaključka projekta pa februar 2024.

Projekt obsega nakup in predelavo industrijskega objekta ter nakup tehnološke opreme.

Namen in cilj projekta je povečanje proizvodnih zmogljivosti podjetja, na osnovi česar bomo lahko sprejemali dodatna naročila s strani obstoječih naročnikov, hkrati pa bomo lahko začeli izdelovati izdelke pod svojo lastno blagovno znamko.
Zastavljen cilj projekta je doseči 36.523,00 EUR bruto dodane vrednosti na zaposlenega, do konca leta 2025.

Murska Sobota, februar 2023